Θεραπευτική Μάλαξη

Θεραπευτική Μάλαξη

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ

Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας είναι η χρήση των χεριών, που καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της αποκατάστασης και της ανακούφισης από τον πόνο και τη δυσλειτουργία.

Η μάλαξη συνδυάζεται και με άλλες τεχνικές και μορφές θεραπείας, όπως η διάταση, η παθητική και ενεργητική κίνηση , η κρυοθεραπεία η θερμοθεραπεία, για μεγαλύτερα οφέλη και καλύτερα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα κάποια από τα οφέλη είναι:

Α. Φλεβικό σύστημα:

 1. Καλύτερη αιμάτωση του κάθε κυττάρου του σώματος
 2. Διευκόλυνση της φλεβικής επιστροφής, μείωση οιδημάτων και αιματωμάτων.
 3. Λόγο της μυϊκής χαλάρωσης αποσυμπιέζονται μεγάλες αρτηρίες
 4. Κίνηση και αποβολή εξωκυτταρικών υγρών, αύξηση λεμφικής κυκλοφορίας
 5. Μείωση πίεσης του αίματος

ΒΜυοσκελετικό σύστημα:

 1. Γρηγορότερη επούλωση των ιστών , λόγο άσκησης δύναμης και τάσης των ιστών
 2. Προσανατολισμός των ινών του κολλαγόνου ιστού
 3. Μείωση τάσης για ίνωση
 4. Μείωση ατροφίας
 5. Πρόληψη στην δημιουργία συμφύσεων
 6. Κινητοποίηση τενόντων, μυϊκών ινών, δέρματός, υποδόριων ιστών και ουλώδη ιστού

Γ. Νευρικό σύστημα:

 1. Αναλγητική δράση, μέσω μάλαξης, με την αναχαίτηση της λειτουργίας των νευροϋποδοχέων και αύξηση της λειτουργίας των ιδιοϋποδοχέων.
 2. Διέγερση αυτόνομών λειτουργίων