Αθλητική Μάλαξη

Αθλητική Μάλαξη

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ

Εργαλείο των πρωταθλητών ή απαραίτητο συμπλήρωμα σε κάθε αθλητική δραστηριότητα;

Το αθλητικό μασάζ στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται σε αθλητές και άτομα με αυξημένη φυσική δραστηριότητα προκειμένου να επαναφέρει το μυϊκό σύστημα στη βέλτιστη κατάσταση, να απαλύνει από τον πόνο της καταπόνησης και να επιταχύνει την αποθεραπεία.

Όταν η μάλαξη εφαρμόζεται πριν την προπόνηση (προθέρμανση) επιφέρει τα εξής ευεργετικά αποτελέσματα:

  1. Αυξάνει την τοπική θερμοκρασία των μαλακών μορίων και προετοιμάζει τους μύες για μέγιστη μυϊκή απόδοση, ενεργοποιώντας τον μυϊκό μεταβολισμό.
  2. Βοηθά στην πρόληψη μυϊκών κακώσεων αφού βελτιώνει την μυϊκή ελαστικότητα και λειτουργία του προστατευτικού αντανακλαστικού.
  3. Αυξάνει την νευρική αγωγιμότητα για καλύτερη νευρομυ¨λΙκή συναρμογή.

Όταν η μάλαξη γίνεται στο στάδιο της αποθεραπείας επιδρά θετικά διότι:

  1. Αποκαθιστά σε φυσιολογικά όρια τις τυχόν μυϊκές καταπονήσεις που αναπτύχθηκαν κατά την προπόνηση.
  2. Αποφορτίζει και ανάγει το μυϊκό σύστημα του αθλητή σε επίπεδα χαλάρωσης.

Όταν το αθλητικό μασάζ στη Θεσσαλονίκη εφαρμοσθεί σωστά μπορεί να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα της αθλητικής προσπάθειας.

Με βεβαιότητα αποτελεί λοιπόν απαραίτητο εργαλείο στον αθλητή επιδόσεων και σημαντικό βοήθημα σε κάθε αθλητική δραστηριότητα.